ดวงเนื้อคู่สมพงศ์” ดูลักษณะเนื้อคู่ ด้วยการคำนวณเลขวันเกิด

ดวงสมพงศ์2565

ดวงเนื้อคู่สมพงศ์” ดูลักษณะเนื้อคู่ ด้วยการคำนวณเลขวันเกิด เพื่อนๆ คนใดอยากทราบความเป็นไปได้ในอนาคตความสัมพันธ์ของตนเอง ว่าเหมาะสมกับคู่ครองหรือไม่ ตาม UndubZapp มาดูดวงเนื้อคู่หรือดวงคู่สมพงศ์จากวันเกิด ด้วยศาสตร์การดูเนื้อคู่จากการคำนวณเลขวันเกิดกันค่ะ

ทั้งนี้ การทำนายดังกล่าวเป็นเพียงการทำนายเบื้องต้นจากวันเกิด มีจุดประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขเท่านั้น ไม่ว่าผลของคำทำนายจะเป็นอย่างไร ขอให้ยึดมั่นในความดีงามของคู่ครองเป็นหลักดีกว่าค่ะ

ผู้ที่ผลรวมเลขวันเกิดเป็นเลข 4 คุณมีไพ่ประจำตัว คือ ไพ่จักรพรรดิ (The Emperor) ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ ความมีอำนาจ ความมั่นคง ความเด็ดเดี่ยว ความมีระเบียบ เป็นที่ปรึกษา คอยแนะแนวทางให้กับคนอื่นๆ ได้เป็นอย่าง

ดี คนที่ได้ไพ่ใบนี้มีพลังในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้อื่น มักช่วยเหลือคนที่อ่อนแอเสมอ การเป็นคนยึดมั่นในอุดมการณ์เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของเขา

คู่สมพงศ์ตามวันเกิด

ผู้ที่ผลรวมเลขวันเกิดเป็นเลข 5 คุณมีไพ่ประจำตัว คือ ไพ่พระราชาคณะ (The Hierophant) ซึ่งบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ คนที่ได้ไพ่ใบนี้มักเป็นคนซื่อตรง ไม่ชอบเล่นแง่ ไม่ชอบการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เที่ยงตรงประหนึ่งไม้บรรทัด

เดินตรงกลางไม่ค่อยเป็น อาจทำให้ขาดความยืดหยุ่นไปในบางครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นคนใฝ่เรียนรู้ ชอบค้นหาคำตอบให้กับคำถามรอบตัวตลอดเวลา

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  horothailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here