ดูดวง ตามตำราพรหมชาติล้านนา มีหลากหลายศาสตร์

ตำราพรหมชาติ

ดูดวง ตามตำราพรหมชาติล้านนา มีหลากหลายศาสตร์ ดวงคนที่เกิดเดือนสี่ (เดือนมกราคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 4 ร่วมเดือนเจ้าเตชะกุมมาร ทือแก้ว วิทูร น้ำเงินนึ่ง ชุมพูนึ่ง แก้วน้ำเผิ้งนึ่ง สุริยปภานึ่ง ถงเป้งในเขียว นอกแดง สายขาว รูปเป้งรูปหงส์ ดาบ 17 เอาผัวเอาเมียร่างหลวงสูงขาว ขาเลา ตามันชื่นดีแล

หมายความว่า คนเกิดเดือนสี่ รัตนชาติประจำตัวคือ ไพฑูรย์ แก้วสีน้ำเงิน แก้วสีชมพู แก้วสีน้ำผึ้งหรือแก้วสุริยะประภา ถุงทรัพย์ด้านในสีเขียว ด้านนอกสีแดง สายสีขาว รูปเป้งรูปหงส์ ดาบประจำตัวยาว 17 ไม้ ควรแต่งงานกับคนร่างใหญ่

ขาวสูง ขาเรียว และมีนัยน์ตาแจ่มใส ดีนักแล

ดวงคนที่เกิดเดือนห้า (เดือนกุมภาพันธ์)

ผู้ใดเกิด เดือน 5 ร่วมเดือนปุญญวัฑฒนเสฎฐี ทือแก้วบัวกฏซายคำนึ่ง รัตนกัมพลนึ่ง วิเชรเพกนึ่ง วิทูรน้ำฅำนึ่ง นิลลจังกอนนึ่ง ถงเป้งในเขียว นอกปัง สายแดง ลูกเป้งรูปเต่า ดาบ 19 ไม้ ปลายแหลม เอาผัวเอาเมียร่างหลวงสูงขาวแดงดี มีเข้าของมากนักแล

หมายความว่า คนเกิดเดือนห้า เกิดร่วมเดือนกับปุญญวัฒนเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือ มรกตทรายทอง รัตนกัมพล เพชร ไพฑูรย์น้ำทอง หรือนิลจงกล ถุงทรัพย์ด้านในสีเขียว ด้านนอกสีม่วง สายสีแดง ลูกเป้งรูปเต่า ดาบประจำตัวยาว

19 ไม้ ลักษณะปลายแหลม ควรแต่งงานกับคนรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวแดง จะมั่งมีทรัพย์สินแล

ดวงคนที่เกิดเดือนหก (เดือนมีนาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 6 ร่วมเดือนพระญาปเสนทิโกสลราช ทือแก้วเข้านึ่ง แก้วปราสาทนึ่ง บัวรกฎนึ่ง ไข่กาเกดนึ่ง วิทูรเทศนึ่ง ถงเป้งในขาว นอกเขียว สายดำ ลูกเป้งรูปช้างก็ดี รูปราชสีก็ดี เอาผัวเอาเมียร่างหลวงต่ำ ตามันดีมีเข้าของมากนักแท้แล

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือนหก เกิดร่วมเดือนกับพระเจ้าปเสนทิโกศล รัตนชาติประจำตัวคือ แก้วข้าว แก้วปราสาท มรกต แก้วไข่การะเกดหรือไพฑูรย์เทศ ถุงทรัพย์ด้านในสีขาว ด้านนอกสีเขียว สายสีดำ ลูกเป้งรูปช้างหรือรูปราชสีห์ ควรแต่งงานกับคนรูปร่างล่ำเตี้ย ที่มีนัยน์ตาแจ่มใส จะมั่งมีทรัพย์มากนักแล.

ดวงคนที่เกิดเดือนเจ็ด (เดือนเมษายน)

ผู้ใดเกิดเดือน 7 ใจมันกล้านัก ร้ายนักสะน่อยชา เท่าว่าพ่อแม่ยังจักได้เพิ่ง มักเป็นพยาธิสะน่อย ดีเอาผัวเอาเมียสูงขาว เลาแวน นึ่งเทอะ ทือดาบปลายบัว แก้วมากนิลดีนัยยะนึ่ง คันว่าเกิดเดือน 7 ร่วมเดือน โชติกมหาเสฏฐีดี ทือแก้ว

ค้อ แก้ววิทูร แก้วบัวระกฏ ดาบ 17 ไม้ ปลายบัว ถุงเป้ง 2 ชั้น ในขาว นอกแดงสายเขียว ลูกเป้งรูปช้างดีแล คำ ทำนายข้างต้น

หมายความได้ว่า ผู้ใดเกิดเดือนเจ็ด เป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญและค่อนข้างใจร้าย แต่เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นประจำ ควรแต่งงานกับคนรูปงาม ขาวสูง ดาบประจำตัวเป็นดาบปลายบัว (ดาบที่มีปลายแหลมคล้าย

ดอกบัว) รัตนชาติประจำตัวคือแก้วมหานิล อีกตำราหนึ่งว่า คนเกิดเดือนเจ็ด เกิดเดือนเดียวกับโชติกมหาเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือ ทับทิม ไพฑูรย์ มรกต ดาบประจำตัวยาว 17 ไม้ (ความกว้างของใบดาบตรงจุดกึ่งกลางของความ

ยาวดาบ) เป็นดาบปลายบัว ถุงทรัพย์ควรมีสองชั้น ด้านในสีขาว ด้านนอกสีแดง สายสีเขียว ลูกเป้ง (รูปหล่อโลหะที่เป็นรูปสัตว์สำหรับเป็นหน่วยชั่งน้ำหนัก) รูปช้าง

ดวงคนที่เกิดเดือนแปด (เดือนพฤษภาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 8 เข็ญใจแต่น้อย พ่อแม่บ่สู้ขุณณณา มันมักต้านเจียรจาดังรู้หลวกนัก ใจมันร้าย มักเจ็บหัว ปวดท้อง ดีทือแก้วบัวระกต เอาเมียเอาผัวร่างน้อยขาวแดงแล เกิดเดือน 8 ร่วมเดือนเมนฑกเสฏฐีดี ทือแก้วปทัมราค มหานิล

ดาบ 16 ไม้ ปลายซว้าง ถงเป้ง 2 ชั้น ในปัง นอกดำ สายขาว ลูกเป้งรูปแพะ ดีแล

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือนแปด เป็นคนยากไร้มาตั้งแต่เยาว์วัย พ่อแม่ให้ความเมตตาน้อย มีนิสัยใจร้าย พูดจาเสียงดัง ฉลาดเฉลียว มักปวดศีรษะ ปวดท้อง ควรแต่งงานกับคนร่างเล็กผิวขาวแดง เกิดเดือนเดียวกันกับเมณฑกเศรษฐี

รัตนชาติประจำตัวคือ มรกต ปัทมราช แก้วมหานิล ดาบประจำตัวยาว 16 ไม้ ด้านปลายมีลักษณะยาวเรียว ถุงทรัพย์สองชั้น ด้านในสีม่วง ด้านนอกสีดำ สายสีขาว ลูกเป้งรูปแพะ ผู้ใดเกิดเดือน 9 ร่วมเดือนธนันไชยเสฎฐี ทือแก้วเขาสี

เนโรวชิรเพกนิลลจังกร ถงเป้ง 2 ชั้น ในหม่น นอกดำ ลูกเป้งรูปหงส์ ดาบ ๑๙ ปลายเพียง เอาผัวเอาเมียร่างน้อยต่ำดำแดง มีเข้าของมากนักดีแท้ ผู้ใดเกิดเดือน 9 ถือว่าเกิดเดือนเดียวกับธนันชัยเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวได้แก่ แก้ว

สิเนรุ วิเชียรเพชร นิลจังกร ถุงทรัพย์ 2 ชั้น ด้านในสีเทา ด้านนอกสีดำ ลูกเป้งรูปหงส์ อาบประจำตัวยาว 19 ไม้ ลักษณะปลายตัด ควรแต่งงานกับคนรูปร่างเตี้ยผิวดำแดง จะมีทรัพย์สมบัติมากนักแล.

 

นารีพิฆาต

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที  horothailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here