ตักบาตรเทโว

ประเพณี ตักบาตรเทโว คืออะไร? ทำไมต้องทำหลังออกพรรษา

ประเพณี ตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 จะเกิดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปี 2563 นี้ วันออกพรรษาตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน11 ประเพณีการตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ตักบาตรเทโว

แรกเริ่มเดิมทีเรียกประเพณีนี้ว่า ‘ตักบาตรเทโวโหรณะ’ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป จึงถูกเรียกย่อจนเหลือแค่คำว่า ‘ตักบาตรเทโว’ ส่วนคำว่า ‘เทโวโหรณะ’ มีความหมายคือ การเสด็จจากเทวโลก และในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว เพื่อแสดงอภิธรรมโปรดพระมารดา

ดังนั้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในทุกๆ ปี จึงเป็นวันที่ชาวพุทธทำการตักบาตรเทโวเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จกลับมาของพระพุทธองค์ ประเพณีตักบาตรเทโวจึงเป็นการตักบาตรใหญ่ประจำปีที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้

ตักบาตรเทโว

นอกจากอาหารคาวหวานที่นิยมใส่บาตรในวันตักบาตรเทโวแล้ว ยังมี ข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด สาเหตุที่เป็นข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด เนื่องการเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากมาใส่บาตรทำให้ไม่สามารถที่จะถวายอาหารใส่ลงบาตรได้จึงได้นำข้าวมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆ แล้วโยนลงบาตร ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นข้าวต้มลูกโยน และข้าวต้มมัด นั่นเอง

ตักบาตรเทโว

สถานที่ที่นิยมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เช่น วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ,วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี ,วัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท ,วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ ,วัดพระบาทภูพานคำ จังหวัดขอนแก่น ,วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี, วัดพระธาตุดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงจาก | trueid.net

ก่อนตัดสินใจซื้อรถเลือกสีอย่างไรให้ปัง! อ่าน สีรถถูกโฉลกตามวันเกิด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here