หวยลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการกองสลากราคา 80 บาท

ตราประทับบนสลาก

หวยลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการกองสลากราคา 80 บาท วิธีสังเกตการประทับตราบนตัวสลากฯ หวย ล็อตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ราคา 80 บาท

1. ตราประทับบนสลาก โครงการสลาก 80 และโครงการจุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท ของจังหวัด

หมายเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัดที่ตัวแทนจำหน่ายขายสลาก
หมายเลข 2 ตัวกลาง หมายถึง เขต/อำเภอ ที่ตัวแทนจำหน่ายขายสลาก
หมายเลข 3 ตัวสุดท้าย หมายถึง ลำดับร้าน ของจุดจำหน่ายในเขต/อำเภอ ของจังหวัดนั้น

ตราประทับบนสลากของตัวแทนจำหน่าย

2.ตราประทับบนสลากของตัวแทนจำหน่าย (รหัส 8 ตัว) ที่จำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท

หมายเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัดที่ตัวแทนจำหน่ายขายสลาก
หมายเลข 8 ตัวหลัง หมายถึง รหัสตัวแทนจำหน่าย

ตราประทับบนสลาก

3.ตราประทับบนสลาก ของผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯ (รหัส 9 ตัว) ที่จำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท

หมายเลข 2 ตัวแรก หมายถึง จังหวัดที่ผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯขายสลาก
หมายเลข 9 ตัวหลัง หมายถึง รหัสผู้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯ

หากมีการจับได้ว่านำสลากมาปลอมแปลง หรือแก้ไขไปใช้จะได้รับโทษดังต่อไปนี้ผู้กระทำ หรือนำสลากปลอมแปลง หรือแก้ไขตัวเลขไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่อื่นใด “มีความผิดถูกดำเนินคดีอาญา”มาตรา 265 – ผู้ใดปลอมเอกสารสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

มาตรา 268 – ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ ถ้าผู้กระทำผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้พนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

ทั้งนี้สำนักงานสลากฯ มีเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สลากโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการประชาชน หากมี ข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ สำนักจ่ายรางวัล
โทร.0 2528 9641-44

หรือหากพบเห็นว่าสลากในโครงการฯ มีการจำหน่ายเกินกว่าราคา 80 บาท ขอให้ท่านแจ้งร้องเรียนเข้ามาที่ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวร้องทุกข์ โทร. 0 2528 9999 พร้อมแจ้งเลขรหัสตราประทับบนสลากที่พบว่ากระทำการจำหน่ายสลากเกินราคา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ horothailand.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่